Laadusta riippuen DILLINGin puuvilla tulee joko Intiasta, Pakistanista tai Turkista.