Alle priser inkluderer mva- og andre avgifter og det påløper ingen gebyrer i DILLING nettbutikk. 

Så ingen toll og avgifter vil bli ilagt.