Den utsålda produkten börjar produceras igen så snart som möjligt och när så sker anges ett beräknat datum när varorna åter finns på lager.