Ja
Vi har möjligheten att avbryta din beställning om den inte blivit fakturerad
Kontakta kundtjänst så fort du kan, så hjälper dem dig