All vår bomull är ekologisk och kommer från Indien. Våra produkter i grå blandning är dock tillverkade av bomull från Kirgizistan. 


För exakt information om leveranskedjan för en specifik produkt hänvisar vi alltid till produktbeskrivningssidan för produkten i fråga.